English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 615 Romsås 1
(Objekt Id: 15508)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605719 m. Nord: 6649708 m.
Lengdegrad: 10.8939040 Breddegrad: 59.9711300
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området er bevokst med blandingsskog, men mest gran og furu. Dette er et område med flere små brudd innenfor en radius på 30-40 m. Angrepspunktene ligger i tre nivåer etter som terrenget stiger bakover åsen. Hvert nivå er på ca. 2 m høyde.
Beliggenhet
Bruddet ligger i åsen like vest for veikryss mellom veien øst for Ravnekollen og bomvei til Røverkollen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Et brudd i området"
Foto nr. 2 viser "Et annet brudd i området"
Foto nr. 3 viser "Svaberg i naturreservat"

Navn på lokalitet: Romsås 2
(Objekt Id: 15533 615,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605639 m. Nord: 6649680 m.
Lengdegrad: 10.8924570 Breddegrad: 59.9708910
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et lite brudd med avsenkning < 1m. Relativt stor blokk ligger igjen i bruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 80 m vest for Romsås 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse