English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 301 - 617 Ravnkollen 1
(Objekt Id: 15512)
(Sist oppdatert: 16.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605339 m. Nord: 6649050 m.
Lengdegrad: 10.8867640 Breddegrad: 59.9653140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 29.sep.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er brutt ut stein over et større område på platået på toppen av Ravnkollen. Total lengde er 220 m. Det er brutt stein på omtrent hele denne strekningen, men avsenkningen er stort sett mindre enn 1 m. På et mindre område på 10 m x 10 m er det gått lenger ned, avsenkningen er her 3 m.
Beliggenhet
Flere mindre brudd på toppen av Ravnekollen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddområde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.

Navn på lokalitet: Ravnkollen 2
(Objekt Id: 20442 617,01,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605350 m. Nord: 6648870 m.
Lengdegrad: 10.8868520 Breddegrad: 59.9636960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 09.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Størrelsen på det opprinnelige bruddet er umulig å anslå da det i dag er begravd av rasmasse. Det er fremdeles stor rasfare nær inntil bebyggelse her. Bruddet var drevet til ca. 1960, de siste årene som pukkverk.
Beliggenhet
Bruddet ligger i nordøstre ende av bebyggelsen på Ammerud rett under en stupbratt fjellside fra Ravnekollen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Ravnkollen 3
(Objekt Id: 20443 617,02,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605418 m. Nord: 6648769 m.
Lengdegrad: 10.8880350 Breddegrad: 59.9627720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 09.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Det er her brutt på en groruditt-gang. Bergarten er i sammensetning en granitt, men ser helt annerledes ut (mørk grønn). I steinalderen ble groruditt brukt som erstatning for flint som ikke fantes her i landet. Groruditten er solid og har skarpe kanter, og egnet seg derfor til å lage redskaper av. Derfor har vi mistanke om at dette er et meget gammelt brudd fra vikingetiden.
Beliggenhet
Bruddet ligger helt syd på Ravnekollen. En vei tar av fra hovedveien til Romsås mot vest og går opp mot Ravnkollen. Bruddet ligger like etter der denne veien tar av.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Ravnkollen 4
(Objekt Id: 20444 617,03,00)

Lokalisering
Fylke: Oslo Kommune: Oslo (301)
Kart 1:50000: Oslo (1914-4) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 605449 m. Nord: 6648659 m.
Lengdegrad: 10.8885160 Breddegrad: 59.9617770
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Syenitt
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Størrelsen er ca. 10 m x 10 m og 5 m avsenkning. Bruddet ligger i en bratt skrent, og mye stor blokk er rast ned i bunnen.
Beliggenhet
Bruddet er beliggende lengst sør på Ravnekollen øst for Ammerud.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 27.11.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse