English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3025 - 606 Hallen
(Objekt Id: 15541)
(Sist oppdatert: 28.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Asker (3025)
Kart 1:50000: Asker (1814-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 579759 m. Nord: 6626859 m.
Lengdegrad: 10.4202680 Breddegrad: 59.7718740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 01.okt.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Fra lokaliseringspunktet beskrevet ovenfor ser man noe av bruddområdet i fjellsida opp mot Rødåsen rett øst for jerbaneovergangen. I følge Oxaal (1916) skal jernbanen her hatt et stort granittbrudd med en arbeidsstyrke på 30 mann. Ved utgangen av 1914 var det tatt ut ca. 9000 m3 stein. I dag er området fullstendig gjengrodd av delvis stor skog, og det er umulig å få det rette inntrykk av steinbruddets dimensjoner.
Beliggenhet
For å komme til stedet hvor bruddet har vært, må man kjøre gjennom Heggedal sentrum, krysse to bekker til Gjellumvatnet, krysse jernbanen og så kjøre på vestsiden av denne sørover ca. 2 km til veien krysser jernbanen igjen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Noe av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Oversiktsbilde"


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse