English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3030 - 603 Lystadmoen 1
(Objekt Id: 15546)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lillestrøm (3030)
Kart 1:50000: Fet (1914-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 624019 m. Nord: 6648909 m.
Lengdegrad: 11.2209900 Breddegrad: 59.9588530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Et lite tjern med en betongdam i ene enden er det eneste som kan ses, men under tjernet er det et større klebersteinsbrudd fra vikingetiden. At tjernet har en betongdam beror på at det i nyere tid er benyttet til reservevannkilde for en av gårdene i nærheten. Et drag ca 50 m videre sørover fra tjernet har flere små, vannfylte hull som sannsynligvis inneholder mindre brudd. Forekomsten har kun historisk interesse.
Beliggenhet
Forekomsten ligger sørøst for Lystadmoen og nordvest for høyde 228. Et lite tjern med en betongdam i ene enden er det eneste som kan ses på overflaten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"
Foto nr. 2 viser "Det vannfylte bruddet fra andre siden"

Navn på lokalitet: Lystadmoen 2
(Objekt Id: 15549 603,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lillestrøm (3030)
Kart 1:50000: Fet (1914-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 624070 m. Nord: 6649019 m.
Lengdegrad: 11.2219510 Breddegrad: 59.9598250
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger vel 100 m nordnordøst for Lystadmoen 1 og er i likhet med denne et brudd under overflata på et vannfylt tjern. Dette tjernet er noe mindre enn Lystadmoen 1, men skjuler nok en lignende forekomst.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vannfylt brudd"


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse