English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 004 Grunntjørna IV
(Objekt Id: 157)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 595669 m. Nord: 7102462 m.
Lengdegrad: 10.9586790 Breddegrad: 64.0357000
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1908 - 1910 Geofysikk
1910 - 1910 Kjerneboring
1952 - 1952 Geofysikk
1953 - 1953 Geofysikk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: 245 / 45 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex: Øvre allokton
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Tuffitic schist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Greenstone Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :245 / 45 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringene ved Grunntjørna ble funnet i 1908 og magnetometermåling, røsking og diamantboring foretatt 1908-1910. Waldemargruben er den østligste i feltet og består av noen små røskinger. Hovedforekomsten er en 3 m lang røskegrøft i bekkeskråning (ingen tipp). Den er gjenrast og berggrunnen er ikke blottet, men den har sannsynligvis avblottet mineraliseringens heng. Malmsonen er blottet i bekken mellom hovedforekomsten og skjerp 1. Her er jernformasjonen 1.5 m mektig. Den massive magnetitt-mineraliseringen (prøve 04) har disseminasjonsbånd av svovelkis og endel iblanding av tuffittiske bånd (03 er gjennomsnittsprøve av malmsonen). Hengberg er lys tuffittisk skifer med litt svovelkis-disseminasjon (01). Liggberg er klorittisert grønnstein rik på svovelkis- og magnetitt-disseminasjon (02).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Singsaas, P.; Brækken, H. , 1954
Magnetisk kartering Grunntjern, Malm.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.97;9 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0159.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Tuffitic schist with pyrite dissemination from hanging wall.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0159.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Chloritizated greenstone with pyrite-magnetite dissemination from foot wall.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0159.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Magnetite mineralisation, chip sample.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0159.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Massive magnetite ore.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Grunntjørna IV, Skjerp 1
(Objekt Id: 546 4,01,00)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 595649 m. Nord: 7102462 m.
Lengdegrad: 10.9582700 Breddegrad: 64.0357050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
1x1x1 m skjerp, 1 m3 tipp. Pga. overdekning kan ikke malmmektigheten bestemmes, men det er minst 20 cm.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 004 Grunntjørna IV

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0159.01 Fastfjell 6 25 5 12 11 .1 2.0
NT0159.02 Fastfjell 36 89 3 62 76 .1 2.0
NT0159.03 Fastfjell 51 17 2 22 19 .1 2.0
NT0159.04 Fastfjell 26 16 2 26 27 .1 4.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0159.01 1.0 1.0 6 .2 104 3.00 2 2 .19
NT0159.02 3.0 5.0 2 .2 42 1.00 2 2 2.02
NT0159.03 2.0 1.0 2 .2 15 1.00 2 2 .23
NT0159.04 2.0 2.0 7 .8 15 4.00 5 2 .31
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0159.01 29 19 322 2.86 6.00 5.00 1 36.0 14.00
NT0159.02 66 41 1175 15.50 5.00 5.00 1 9.0 11.00
NT0159.03 56 16 674 36.39 4.00 5.00 1 26.0 6.00
NT0159.04 28 15 657 42.01 2.00 5.00 1 11.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0159.01 2
NT0159.02 10
NT0159.03 4
NT0159.04 6


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse