English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 5419 - 304 Reinskallen
(Objekt Id: 15918)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Sørreisa (5419)
Kart 1:50000: Målselv (1433-2) Kart 1:250000: Tromsø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 392700 m. Nord: 7680000 m.
Lengdegrad: 18.2906660 Breddegrad: 69.2086490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Tromsødekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Balsfjordgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På østsiden av Finnfjordvatnet opptrer en 20-40 m mektig kvartsitthorisont rundt fjelltoppen Reinskallen. Glimmerinnholdet er for høyt til at den er av økonomisk interesse (Alnæs 1988). Det er en Balsfjordgruppe-kvartsitt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Alnæs, Lisbeth , 1988
En orienterende undersøkelse av utvalgte kvartsitter i Troms fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.159;28 sider
Abstrakt:
Rapporten presenterer resultater fra befaring av kvartsitter i Troms fylke. 13 forekomster er undersøkt. Arbeidets primære mål har vært å danne seg et bilde av kvartsittens eventuelle egnethet som industrielt råstoff, i første rekke for ferrosilisiumformål. Kjemisk analyse (XRF) av innsamlet prøvemateriale ga som resultat at ingen av de undersøkte forekomstene peker seg ut som spesielt fordelaktige. Videre undersøkelser anbefales ikke.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse