English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 318 Oppsal
(Objekt Id: 15952)
(Sist oppdatert: 10.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Glomfjord (1928-1) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 455569 m. Nord: 7426099 m.
Lengdegrad: 13.9830970 Breddegrad: 66.9493800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1936 - 1936 Prøvedrift

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Beiardekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Melfjordgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 1300 m sør for Oppsal gård i Gildeskål ble det på 30-tallet tatt ut litt kvartsitt i et foldet parti, der det som før driften tok til så ut til å være en mektig sone, viste seg bare å være et tynnere skall med kvartsglimmerskifer innenfor. Lokaliteten ligger i østenden av en 1400 m lang kvartsitthorisont tilhørende Meløygruppen i Beiardekket i Rødingsfjell-dekkekompleks. Kvartsitten strekker seg fra Kjellingvann i vest via Nonshaugen (Nonsfjellet) til Oppsal i øst. (Oppsal-bruddet). Ved Oppsal-bruddet er imidlertid kvartsittdraget bygget opp av flere kvartsitthorisonter adskilt av tynne (opptil 3 cm mektige) kvartsglimmerskifer-horisonter.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Poulsen, A.O. , 1936
Rapport over kvartsforekomster ved Sørfjorden
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6470;30 sider
Abstrakt:
Detaljerte beskrivelser av geologi og anleggs- og driftskalkyle av 3 forekom- ster av kvartsitt (Høysetdalen er ikke registrert i Bergarkivet).

Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse