English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 319 Sandviksholman
(Objekt Id: 15954)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 464499 m. Nord: 7449999 m.
Lengdegrad: 14.1802490 Breddegrad: 67.1649270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Beiardekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløygruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fortsettelsen av Mårnes-kvartsitten på noen øyer 3 km mot nordøst. Kvartsitten som tilhører Rødingsfjelldekkekomplekset, er imidlertid her sterkt vekslende, med glimmerskikt og en del glimmerskifer-lag. Dette har nok sammenheng med at kvartsittnivåene som er representert på øyene befinner seg i de aller nederste nivå av Mårnes-kvartsitten, som på land (i bruddet) brytes på nivåer høyere opp i enheten. En samleprøve fra den midtre holmen, Meholmen (JW98-27) viser Al2O3=3.14%. Partier av den sørlige holmen, Instholmen ser ut til å være mer av Mårnes-kvalitet. Det opptrer der både en lys, nærmest hvit type, og en grålig (volummessig dominerende) type. Lagningen er bortimot flattliggende, men det kan totalt bli et visst volum utav det hele. Det er imidlertid noe glimmerskikt som medfører at man ikke oppnår A-kvalitet. En samleprøve fra det beste partiet (JW98-30) gir Al2O3=0.97%, mens prøver lengre øst (JW98-28 og 29) gir verdier på 1.79 og 3.37%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse