Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1826 - 327 Vesterbukta
(Object Id: 15962)
(Last updated: 10.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444300 m. North: 7287100 m.
Longitude: 13.7868990 Latitude: 65.7008140
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Helgeland Nappe Complex
Tectonic complex: Geittindenheten
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Vegskjæring med kvartsitt tilhørende Geittindenheten i Helgelandsdekkekomplekset. Denne kvartsitten ligger stratigrafisk lavere enn kvartsitten omtalt ved lokaliteten Geittindskard-dalen. Den dekker relativt store arealer mellom Vesterbukt og Tustervatnet på sørvestsida av Røssvatnet. Det dreier seg om en relativt uren og inhomogen kvartsitt. Samleprøve (JW98-37) viser Al2O3=5,86%.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway