Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1837 - 323 Namnlausvatnet
(Object Id: 15971)
(Last updated: 10.02.2005)

Location
County: Nordland Municipality: Meløy (1837)
Map 1:50000: Glomfjord (1928-1) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 462600 m. North: 7406999 m.
Longitude: 14.1499380 Latitude: 66.7790090
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Sokumfjellgruppen Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Ved anleggsvegen på sørsida av Namnlausvatnet ligger blotninger av en kvartsitt tilhørende Sokumfjellgruppen. Den er båndet, i veksling med glimmerskifer-horisonter. Kvartsitten selv er relativt uren, med glimmer og trolig feltspat. En samleprøve (JW97-51) viser Al2O3=1.46%.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 pages
Abstract:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


The fact sheet was created on 20.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway