English version
MALMDATABASEN
Registrering 4601 - 015 Trengereid
(Objekt Id: 15998)
(Sist oppdatert: 15.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bergen (4601)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 313218 m. Nord: 6703092 m.
Lengdegrad: 5.6071290 Breddegrad: 60.4208370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Nikkel
Element(er): Ni Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Hardangerfjorddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Gulfjellofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ragnhildstveit, J.; Naterstad, J. , 1993
Samnanger. Berggrunnskart; Samnanger; 12154; 1:50 000; sort/hvitt;
;Norges geologiske undersøkelse;KART

Heskestad, Britt; Hofshagen, Nina H.; Furnes, Harald; Pedersen, Rolf-Birger , 1994
The geochemical evolution of the Gulfjellet Ophiolite Complex, west Norwegian Caledonides
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.74 (2);77-88 sider
Abstrakt:
The earliest (N-S to NE-SW striking) dykes and pillow lavas of the Lower Ordovician Gulfjellet Ophiolite Complex are dominated by N-MORB to IAT-types affinities, the IAT-type seems to become more abundant with time. This development is thought to reflect spreading-related magmatism is a 'supra-subduction' zone environment. Boninitic magmatism, represented by dominantly NE-SW to E-W trending dykes, post-dates the N-MORB and IAT, and suggests formation in a fore-arc setting. The occurr- ence of a few MORB-type dykes cutting boninite dykes may indicate formation of new oceanic crust, possibly associated with arc splitting. The rare occur- rence of post-MORB calc-alkalice magmatic activity may indicate a maturing stage of arc magmatic activity.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse