English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 314 Skard
(Objekt Id: 16000)
(Sist oppdatert: 15.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511400 m. Nord: 7437100 m.
Lengdegrad: 15.2620040 Breddegrad: 67.0510950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Kjerketindgruppen Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I stigningene på Rv 812 over fra Saltdal til Misvær krysser i følge det geologiske kartet Rognan 2129 III vegen en kvartsitt som går i et nord-sørlig strøk. Det dreier seg om en kvartsitt tilhørende Kjerketindformasjonen i Fauskedekket. Samme enhet har det tidligere vært uttak på ved Kvanndalen lengre nord ved Skjerstadfjorden i Skjerstad kommune. Formasjonen ble befart i felt, bl.a. der det geologiske kartet angir at den skal være på det tykkeste (flere hundre meter bredde). Det var imidlertid vanskelig å konstatere kvartsitt, og kartet er nok en del overdrevet med hensyn på kvartsittens mektighet i dette området. Det som ble funnet av kvarts var smalt og meget urent, bl.a. veksling med glimmerskiferlag. Ingen prøver ble derfor tatt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse