English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 315 Bonåsjøen
(Objekt Id: 16011)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Helldalisen (2130-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 528300 m. Nord: 7496499 m.
Lengdegrad: 15.6650100 Breddegrad: 67.5827710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Et kvartsittdrag omkring 3 km vest for Bonåsjøen som går oppe i fjellsida i sørøsthellingen av Snøfjellet og Kvanntoaksla på nordsida av Leirfjorden. Kvartsitten som har en mektighet på opptil 200 m ligger i 500 m høyde og er relativt vanskelig tilgjengelig. Den inneholder en god del glimmer og er sterkt skifrig. En gjennomsnittsprøve (SK86-21) av en smal renere del av kvartsitten (Kollung 1986) viser et Al2O3-innhold på 1.3%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Kollung, S. 1986: Kvartsittundersøkelser i Sørfold og Fauske kommune. Arkiveksemplar ved NGU.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse