English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 310 Solstrand
(Objekt Id: 16129)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Rødøy (1828-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk Cobbed 17.04.2005

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1920 - 1920 Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Dypbergart Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: 0 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløy Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalifeltspat Hovedmineral (50-90%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (10-50%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :55 / 20 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :268 / 15 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger på det nordligste neset på Sundøya og på østsiden av en liten vik hvor det like utenfor utløpet ligger et fiskeoppdrettsanlegg. Det drevet tre små grunne brudd (2 m x 2 m) på alkalifeltspat i en opptil 50 m brede og 350 m lang pegmatittkropp. Bruddene ligger på toppen av skrenten ned mot sjøen. Kroppen grenser mot migmatittiske granatglimmerskifere i øst og amfibolitt i vest hvor pegmatitten fører en del svart turmalin langs kontakten. Pegmatitten er sonert oppbygget med en ca 10-15 m bred kjerne bestående nesten utelukkende av 0,1-0,5 m store alkalifeltspat krystaller sammenvokst med mye småkornet (<1 mm) grafisk kvarts. Bruddene er anlagt på partier av kjernen hvor alkalifeltspaten er mest grovkrystallin. Rundt kjernen er pegmatitten mer kvarts-rik med jevnt fordelte aggregater av kvarts mellom 1-5 cm krystaller av alkalifeltspat og underordnete mengder av plagioklas, biotitt, granat, turmalin og muskovitt (aksessorisk). Ved det midtre bruddet finnes det hauger av utskeidet alkalifeltspat. Nordre brudd: Toppen av skrent. Grunn 2 m x 2 m grop, 408625.7387545 Midtre brudd: Midt i lia ned mot sjøen. Noen skudd er satt i en bratt skrent, 408605.7387525 (Hovedbrudd) Søndre brudd: På flaten nær overkanten av skrenten mot sjøen, 1 m x 3 m grunn grop, 4086085.7387505


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse