English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 326 Meløysteinen
(Objekt Id: 16130)
(Sist oppdatert: 17.04.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Glimmermineraler Ressursundertype: Pegmatittisk muskovitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Dypbergart Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: 140 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Meløy Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (50-90%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Lepidolitt Aksessorisk mineral (<1%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)
Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Et mindre brudd på muskovitt er drevet på en ca. 15 m bred og 30 m lang linse av pegmatitt med NV-SØ strøk. Bruddet ligger like under og 150 m sørvest for toppen av Meløysteinen og er drevet inn i lia mot sørøst. Bruddet er drevet på partier av massive kvarts med grovkornet (5-10 cm) nyrer og årer av muskovitt. På tippen ble det også funnet blokker av massiv kvarts med tynne årer av lepidolitt. Kvartsmassene er omgitt av en tynn pegmatittisk randsone mot de omgivende migmatittiske glimmergneisene. Randsonen består hovedsakelig av alkalifeltspat (5-10 cm) og kvarts, mens plagioklas, granat, svart turmalin (schörl) og apatitt opptrer i underordnete til aksessoriske mengder.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Adamson, O. J.; Neumann, H. , 1951
Preliminary review of mineral deposits i Northern Norway.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3961;44 sider
Abstrakt:
Rapporten gir summariske opplysninger om malm- og mineralforekomster i Nord-Norge, og vurderer forekomstenes potensial. Den har følgende inndeling: Resyme og utsikter. Anbefalinger. Jern. Svovelkis, magnetkis og kobber. Sink og bly. Molybden. Andre metaller. Grafitt. Feltspat, kvarts og glimmer. Andre mineraler og bergarter. Prospektering.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse