English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1108 - 601 Eiane
(Objekt Id: 16273)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Rogaland Kommune: Sandnes (1108)
Kart 1:50000: Høle (1212-1) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 337442 m. Nord: 6538867 m.
Lengdegrad: 6.1734370 Breddegrad: 58.9585040
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Granitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Granitt Klassifikasjon: blokker Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granitt Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Typeprøve fra det gamle bruddet"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1899 - 1955 Regulær drift Selskap/Institusjon:Haabeth fra Stavanger

Forekomstbergart
Litologi: Granitt Forvitringsfarge: Grå
Genese: Dypbergart Form: Massiv
Hovedtekstur: Strukturløs
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Eksfoliasjon

Opplysning(er) i fritekstformat
Brukseksempler
Referanser: Gate- og kantstein i Stavanger Rådhuset i Haugesund Stavanger sykehus Teatret i Stavanger
Referanser
Forsandboka. Bygdebok utgitt av Forsand kommune i 1981.
Beliggenhet
Den gamle forekomsten ligger nede ved sjøen på sørøstsiden av Lysefjorden ca 1 mil fra Forsand sentrum.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kaianlegg ved Eiane Granittbrudd"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddområdet i lia ovenfor Kaianlegget"
Foto nr. 3 viser "Gamle bilder fra driften. Utlånt fra grunneier Magne Fossmar"
Foto nr. 4 viser "Gjerdestolper fra bruddet like ved."
Foto nr. 5 viser "Fra bruddområdet"
Foto nr. 6 viser "Fra Forsand bygdebok (1981)"
Foto nr. 7 viser "Fra Forsand bygdebok."
Foto nr. 8 viser "Fra Forsand bygdebok."
Foto nr. 9 viser "Gammelt bilde fra driften."
Foto nr. 10 viser "Bilde fra bruddet, utlånt av grunneier."
Foto nr. 11 viser "Fra bruddområdet. Smoltanlegg i forgrunnen."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Oxaal, John , 1916
Norsk granit
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.76;1-220 sider
Abstrakt:
This work is a report of granite and the granite industry in Norway. It contains a description of the various fields of granite and similar rocks from a scientific as well as from a technical and economical standpoint. The geological occurrence of the various rocks, their chemical and mineralogical composition, are thoruoughlyoughly treated, also the questions of practical interest, as the quality and other technical properties, further the problems of location and conditions for transport, conditions for quarrying and otherquestions of interest in the utilization of the various occurrences of granite. Granite: This chapter consideres first the mineralogical and chemical composition of the granite, and the various types of granite resulting from the varying composition; thereafter the most important structural types and how these are dependent on the geological appearance of the rock. Lakkolites and other froms assumed by granite masses when injected into the crust of the earth, are mentioned; some examples of beautifully formed lakkolites are also mentioned. The question of sheet structure and rift in the granite are of great importance in its utilization, and are of interest both practically and theoretically.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse