English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 601 Bufjellet
(Objekt Id: 16533)
(Sist oppdatert: 10.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Brønnøysund (1725-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 368090 m. Nord: 7247639 m.
Lengdegrad: 12.1675260 Breddegrad: 65.3250030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Små mengder kleberstein finnes på VNV-siden (liggsiden) av en liten serpentinittkropp i tilknytning til en N-S sprekkesone gjennom serpentinitten. Kleberen innholder varierende mengder serpentin og mye karbonat. Hoveddelen av serpentinitten er rødlig til grå med varierende innhold av talk, og stedvis med jackstraw pyroksen.
Historisk betydning
Under skrenten på VNV-siden av serpentinittkuppen finnes mellom 5 og 10 grytespor samt et lite brudd (2-3 meter langt, 1,5 meter høyt og inntil 0,5 meter dypt) hvor det også ser ut til å være tatt ut gryter. Grytesporene er runde eller ovale og 30-50 cm i tverrmål.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i bjørkelia vest for hovedvegen mellom Vik og Berg, syd for en skogsbilveg som følges ca. 300 meter fra hovedvegen. Forekomsten er knyttet til en serpentinittkuppe som er godt synlig pga den rødlige fargen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning med gjenstående gryte-emner"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
VIK SØMNA Tipprøve
Kommentar: Kleberstein fra skrottipp


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse