English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1812 - 602 Sømnesåsen
(Objekt Id: 16534)
(Sist oppdatert: 10.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sømna (1812)
Kart 1:50000: Brønnøysund (1725-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 369110 m. Nord: 7251050 m.
Lengdegrad: 12.1861300 Breddegrad: 65.3559720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Grå
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lokale klebesteinssoner finnes på østsiden av serpentinitten og langs en kløft (sprekkesone?) i nordvest. Kleberen er uren med overgang til varianter med mye jackstraw olivin eller pyroksen som inntil 5 cm lange krystaller.
Historisk betydning
Noen grytespor finnes langs sydsiden av en kløft nordvest i serpentinittkuppen.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 400 meter syd for Sømnesåsen. En traktorveg tar av fra vegen mellom Baustad og Sømnes omtrent ved Myrstad og kan følges ca. 500 meter nordover mot forekomsten. Klebersteinen finnes på østsiden og nordvestsiden av en serpentinittkuppe som er lett synlig pga den rødbrune forvitringsfargen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Klebersteinstype"
Foto nr. 2 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse