English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1813 - 607 Trælneshatten
(Objekt Id: 16535)
(Sist oppdatert: 11.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Brønnøysund (1725-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 370099 m. Nord: 7254170 m.
Lengdegrad: 12.2044080 Breddegrad: 65.3843270
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Grå
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberstein langs randsonen av en serpentinittlinse som stryker SV-NØ. Det meste er overgang mot talkholdig serpentinitt. Noe renere kleberstein finnes i en liten blotning ved den nordøstlige utkiling av serpentinitten, men utstrekningen er ukjent pga mye overdekning.
Historisk betydning
Et par gryteemner er brutt inne under en liten overhengenede skrent på vestsiden av fjellknatten.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på vestsiden av en liten fjellknatt merket 96,1 m på økonomisk kartverk, 1,4 km syd for toppen på Trælneshatten. Det er ca. 400 meter å gå fra den nærmeste gården som ligger ved hovedvegen i SV.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Heldal, T.; Hjelmeland, H. , 2004
Brønnøysund. Berggrunnskart; Brønnøysund; 17251; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse