English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1816 - 608 Esøya
(Objekt Id: 16537)
(Sist oppdatert: 12.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 375740 m. Nord: 7284860 m.
Lengdegrad: 12.2972830 Breddegrad: 65.6615750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 20.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1100 - 1200 Regulær drift Ifølge tradisjonen ble stein fra Esøya brukt til byggingen av Tjøtta kirke (12. århundre), men dette er ikke bekreftet.

Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge: Gul-brun farget
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen er assosiert med hornblendegneiser. Den danner en linseformet kropp som stryker N-S med vestlig fall. Forekomsten er minst 200 meter lang og 40 meter bred, med utkiling i en kløft mot sør og fortsettelse under sjøen i nord. Blotninger finnes langs vestkanten av forekomsten, mens de sentrale og østlige deler er overdekket under strandavsetinger og skrotmasser. Lokalt finnes grønn listwaenitt i nordøstlige deler. Kleberen som det er drevet på i vestlige og nordvestlige deler er middelskornig, relativt massiv og homogen med lite årer. Den har et karakterisitisk spettet utseende, med en lys grønnlig talkrik matriks og jevnt fordelte 1/2-cm store flekker av mørkere grå magnesitt som noen steder viser en svak laminasjon. På forvitret overflate er den talkrike matriksen nesten hvit og magnesitten brunlig.
Historisk betydning
Spor etter sannsynlig middelalderproduksjon av grytestein finnes i den sydlige del av forekomsten og er beskrevet av Berglund (1999). Det meste av driften har imidlertid vært langs sjøkanten nordvest i forekomsten, hvor det har vært tatt ut rektangulære blokker i stort omfang. Sålen i dette bruddet danner et temmelig flatt område langs sjøen som ligger omkring 2 meter over nåværende flomål og tyder på at driften mot dypet ble begrenset av det høyere havnivået i middelalderen. Kleberen er brutt inn under hengen mot vest, som noen steder har kollapset. Formen på terreng og brudd tyder på at det har vært tatt ut minst 1000 kubikkmeter. Ifølge tradisjonen skal stein herfra ha vært brukt til byggingen av middelalderkirken på Tjøtta (12. århundre), men dette er ikke bekreftet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger på nordenden av Esøya, rett utenfor SV-enden av Hamnøya i Vevelstad. Den strekker seg fra sjøkanten i en stor åpen bukt og kiler ut i en smal bergkløft mot sør. Et ubetydelig forekomst finnes på ei lita øy i den nordlige forlengelsen av Esøykleberen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bergvegg av kleber"
Foto nr. 2 viser "Bruddområdet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Helland, Amund , 1893
Tagskifere, heller og vekstene
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.10;1-178 sider

Rekstad, J. , 1917
III. Kvartsstrøket mellem Bodø og Folden
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; ARTIKKEL;NGU; No.79;31- sider
Abstrakt:
It is a part of the coast-region in Northern Norway which is here described. It lies to the east of the Vestfjord between 67 degrees 20' and 67 degrees 40' N. The mountainous island of Landegode consists of granite. This rock forms also a large part of the territory on the mainland. The stratified rocks, occurring here are mica-schists, crystalline limestone and gneiss. Of these the mica-schists have the greatest extension. The mica-schists is often speckled with brown garnets. In some places it also contains actinolite and common hornblende. Gneiss occurs here, adjacent to the mica-schist. Generally there is no distinctive demarcation between the gneiss and the mica-schist. The gneiss as well as the mica-schist contain brown garnets, sometimes in considerable numbers. Numerous sheets and dikes of granite are intruded into the gneiss. Crystalline limestone and marble cover a considerable area. The limestone generally contains a small percentage of magnesia, and in several places layers of dolomite also are interclalted in the limestone. Much of the limestone is gray-coloured and yields a fetid odour when blown. It contains in part argillaceoud matter and passes into a calcareous schist. Several moraines occur here from the last phase of the Glacial Period.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
ESØYA 1A Tipprøve
Kommentar: Relativt massiv og homogen kleberstein, svakt laminert
ESØYA 1B Tipprøve
Kommentar: Relativt massiv og homogen kleberstein, svakt laminert
ESØYA 2 Tipprøve
Kommentar: Relativt massiv og homogen kleberstein, svakt laminert
ESØYA 2A Tipprøve
Kommentar: Relativt massiv og homogen kleberstein
ESØYA 2B Tipprøve
Kommentar: Kleberstein med noe uregelmessig foldet foliasjon


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse