English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1816 - 609 Vomma
(Objekt Id: 16538)
(Sist oppdatert: 12.10.2012)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vevelstad (1816)
Kart 1:50000: Vevelstad (1826-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 379030 m. Nord: 7287839 m.
Lengdegrad: 12.3660350 Breddegrad: 65.6895340
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ubetydelig linse av kleberstein. Steinen er middels-/grov-kornig med til dels markert foliasjon. Den varierer fra magnesittrik med brunlig forvitringshud til meget talkrik med lys grå-hvit overflate.
Historisk betydning
Spor etter uttak av noen gryter med tverrmål 20-50 cm, og noen mindre, rektangulære steiner. De sterkt forvitrede sporene finnes i bakveggen og i bunnen av hula, men selve hula er trolig naturlig og ikke et resultat av steinuttak.
Beliggenhet
376023 7286371 Lita hule/overhengende skrent et par meter over flomålet på sørsiden av den lille øya Vomma, vest for Hamnøya i Vevelstad.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Spor etter uttak"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse