English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 607 Haugen
(Objekt Id: 16558)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387412 m. Nord: 7299678 m.
Lengdegrad: 12.5382580 Breddegrad: 65.7986960
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 22.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Klebersteinen varierer fra middels-/grovkornig med uregelmessig foldet foliasjon og grønn farge (fuchsittholdig?), til lys grålig eller grå-grønn middels-/finkornig med markert foliasjon. Området er sterkt overdekket og mektigheten er ukjent.
Historisk betydning
Ifølge Berglund (1999) er det gjort omfattende arkeologiske undersøkelser av bruddene. I skrottippene er det funnet stykker av klebergryter og emner til fiskesøkker. I selve bruddene er det mange huggemerker fra meisel, dels som runde spor etter gryteemner. I tillegg er det spor etter uttak av rektangulære blokker og runde søyler som ifølge Berglund (1999) har vært til gryteproduksjon, men som også kan tolkes som spor etter steinproduksjon til kirkebygg. Bruddene ved Haugen er trolig fra middelalderen (1300-tallet og eldre) og er vernet etter kulturminneloven.
Beliggenhet
Lok Tro 3: 387413 7299679 En rekke gamle brudd finnes i den bratte bjørkelia nord for gården Haugen og øst for vannet Laugen. Bruddene er i stor grad dekket av skrotmasser og er vanskelig å finne. I tillegg finnes et par brudd rett syd for vegen ved SØ-enden av Laugen (lok. 2 og 7), og en liten hule like vest for Tro skole (lok. 10).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TRO 3 Tipprøve
Kommentar: Middels-/grovkornig kleberstein med uregelmessig foldet foliasjon. Grønn; mulig fuchsittholdig.

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16566 607,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387433 m. Nord: 7299686 m.
Lengdegrad: 12.5387110 Breddegrad: 65.7987670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387434 7299686

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TRO 1 Tipprøve
Kommentar: Kleberstein, lys grå til grågrønn. Foliert.

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16567 607,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387378 m. Nord: 7299687 m.
Lengdegrad: 12.5375090 Breddegrad: 65.7987560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387379 7299687

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16568 607,04,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387415 m. Nord: 7299684 m.
Lengdegrad: 12.5382980 Breddegrad: 65.7987420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387415 7299684

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16569 607,06,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387435 m. Nord: 7299618 m.
Lengdegrad: 12.5387910 Breddegrad: 65.7981660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387435 7299619

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16570 607,07,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387348 m. Nord: 7299659 m.
Lengdegrad: 12.5368770 Breddegrad: 65.7985030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387349 7299660

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16571 607,10,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387176 m. Nord: 7299649 m.
Lengdegrad: 12.5331200 Breddegrad: 65.7983470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387179 7299641 Liten hule rett øst for vegen, vest for Tro skole. Spor etter gryteuttak.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TRO 10 Tipprøve
Kommentar: Foliert, lys grønnlig-grå kleberstein.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse