English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 608 Remman
(Objekt Id: 16559)
(Sist oppdatert: 15.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387265 m. Nord: 7299354 m.
Lengdegrad: 12.5353050 Breddegrad: 65.7957310
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 22.mar.2006 av Tor Grenne)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Kleberen varierer fra en relativt finkorniglys grålig og foliert type i Gardbrekkhola, til en mer grovkornig, grønn type med uregelmessig foldet foliasjon ved blokksteinsbruddet (lok. 9). Området er sterkt overdekket, og mektigheten er ukjent.
Historisk betydning
Ifølge Berglund (1999) er det gjort omfattende arkeologiske undersøkelser i området, især ved "Gardbrekkhola". Denne hulen er inntil 6 meter bred, 2 meter høy og 10 meter dyp. I skrottippene utenfor er det funnet stykker av klebergryter, og i selve hulen er det huggemerker fra meisel som runde spor etter gryteemner. I tillegg er det enkelte spor etter uttak av rektangulære gryteemner. I et brudd litt syd for hulen (lok. 9) ser det ut til ha vært brutt blokkstein, muligens til bygningsstein. Bruddene ved Haugen er fra middelalderen og er vernet etter kulturminneloven. C-14 dateringer av kull fra skrottippen ved Garbrekkhola viser at driften startet ca. år 1300.
Beliggenhet
Lok. 8 - Gradbrekkhola) 387265 7299354 Gardbrekkhola og et brudd noe lenger syd ligger i en liten vestvendt brattskrent omkring 400 meter syd for vannet Laugen NV for gården Remman.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Berglund, Birgitta , 1999
Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
;Tromsø Museum;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Ottar; Råstoff til redskap; No.225;13-24 sider

Bang, Nils Anton , 1985
The stratigraphy and structural development of the Røøy-Haltøy area, outer Vefsn Fjord.
;UiB Geologisk inst. Avd. A;AVHANDLING

Gjelle, S. T.; Solli, A. , 2009
Tjøtta. Berggrunnskart; Tjøtta; 18264; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TRO 8 Tipprøve
Kommentar: Ly grågrønn kleberstein, noe foliert med linser av karbonat

Navn på lokalitet:
(Objekt Id: 16565 608,09,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 387255 m. Nord: 7299327 m.
Lengdegrad: 12.5351100 Breddegrad: 65.7954860
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
387255 7299327

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TRO 9 Tipprøve
Kommentar: Middels-/grovkornig grønnlig kleberstein, noe foliert med uregelmessig foldet foliasjon og spredte fragmenter av karbonat


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse