English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4648 - 302 Gammelsætra
(Objekt Id: 16572)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bremanger (4648)
Kart 1:50000: Ålfoten (1218-4) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 313738 m. Nord: 6867364 m.
Lengdegrad: 5.4549880 Breddegrad: 61.8931720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger noen få meter rett vest for Gammelsætra ca. 300 meter vest for Endalsvannet. Her er blottet en ganske innhomogen dunitt, som viser stor variasjon i omvandling og primær mineralogi. Forekomstens størrelse er ca. 150x250 meter. Bergarten viser store interne varisajoner i talkomvandling og primær mineralogi. Stedvis er det opptil 50% talk.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU23/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU24/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU25/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU26/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU27/96 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96585 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 4648 - 302 Gammelsætra

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU23/96 Fastfjell 37.20 0.48 0.00 8.00 0.10 40.50 0.39
HGNGU24/96 Fastfjell 39.30 1.38 0.00 7.30 0.10 40.80 0.36
HGNGU25/96 Fastfjell 41.10 0.31 0.00 7.40 0.08 49.20 0.25
HGNGU26/96 Fastfjell 40.70 0.17 0.00 7.50 0.09 50.60 0.05
HGNGU27/96 Fastfjell 41.70 0.51 0.00 8.40 0.11 47.40 0.46
HGNGU_96585 Fastfjell 43.30 1.15 0.00 8.20 0.09 43.10 0.18
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU23/96 0.00 0.00 0.00 13.06 100.00
HGNGU24/96 0.00 0.00 0.00 10.50 100.00
HGNGU25/96 0.01 0.00 0.00 0.72 99.00
HGNGU26/96 0.01 0.00 0.00 0.83 100.00
HGNGU27/96 0.01 0.00 0.00 1.15 100.00
HGNGU_96585 0.00 0.02 0.00 3.50 100.00


Faktaarket ble generert 16.05.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse