English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4612 - 308 Nordre Buvika
(Objekt Id: 16622)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 305380 m. Nord: 6624495 m.
Lengdegrad: 5.5397050 Breddegrad: 59.7127180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Hydrotermal kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon: 1 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Abrasiv 22.05.2006

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1930 Regulær drift Selskap/Institusjon:Bjølvefossen smelteverk

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Form:
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 183 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Agderkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Tittelsnes Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :51 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :165 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Skjærplan Strøk/Fall :174 / 40 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :222 / 30 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger like ovenfor gressplenen ved badeplassen og marinaen på Buvika hyttesenter. Den er ikke lett synlig, da den ligger inne i et tett furuholt. Det største bruddet (305380.6624495) er 25 m langt og 10 m bredt og er drevet inn i fjellsiden mot NØ for å avbygge en ca. 20 m lang N-S strykende linse av massiv melkekvarts. Rester av linsen finnes på innerveggen av en 2 m dyp strosse i enden av bruddet , ca. 5 m under overflaten. Linsen er der 2-3 m tykk med 30°-40° fall mot vest og fører noen meter under liggkontakten mindre 0,5-1 meter tykke og et par meter lange massive kvartslinser. Driften skjedde i henhold til grunneieren på 1930-tallet da hans far deltok i arbeidet. Kvartsen ble levert til Bjølvefossen smelteverk. En annen gang starter ved inngangen til hovedbruddet og svinger seg om NØ til NNV (J-form) hvor avstanden til hovedbruddet er ca. 25 m. Den kan følges over en lengde av 65 m før den forsvinner under overdekket. Et mindre brudd på 3 m x 10 m (305400.6624483) er anlagt på gangen like nordøst for inngangen til hovedbruddet, mens et annet grunt brudd på 2 m x 4 m (305400.6624505) ligger 20 m nordøst for nordhjørnet av hovedbruddet hvor gangen når største bredde på 4 m. Gangen faller 35° mot vest. Linsene og gangene består av grovkrystallin melkekvarts som lokalt fører druserom kledd med små kvartskrystaller. Druserommene er stedvis fylt med ankeritt som også danner tynne årer og tog av årer både i kvartsmassen og i sidesteinen, spesielt langs kontakten av hovedlinsen. Kvartskroppene opptrer i skjærdeformerte glimmerskifre og biotittgneiser med en relativt flattliggende og undulerende penetrativ foliasjon. Hovedlinsen danner en diskordant kropp som skjærer foliasjonen, mens den strukturelt underliggende sidegangen ligger parallelt med gneisfoliasjonen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse