Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 4634 - 303 Storavatnet
(Object Id: 16629)
(Last updated: 25.08.2006)

Location
County: Vestland Municipality: Masfjorden (4634)
Map 1:50000: Matre (1216-4) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 322664 m. North: 6752418 m.
Longitude: 5.7339170 Latitude: 60.8672510
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Granoblastic Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm)
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Innover i vestlige del av Stølsheimen, nordvest for Modalen opptrer store kvartrsittpartier. Kvartsittene er meget synlige i dette golde terrenget og framstår som massive lyse partier i fjellheimen.Veiskjæringer langsetter anleggsveien Innover sørvestre del av Stølsheimen øst for Storavatnet ved E 39, sør for Matre er prøvetatt. Kvartsitten skifrig og nærmest gneisaktig, med høyt innhold av glimmer og feltspat og en samleprøve fra et stort kvartsittparti mellom Langavatnet og Storavatnetet viser et AL2O3-innhold på 5.3%.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
JW05-2 Bedrock
Sampler: Wanvik, J.E./...Stored: NGU
Comment: Gneisaktig kvartsitt med glimmer og rød kalifeltspat. Koordinater 32V 322665 6752418


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway