English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4623 - 304 Kvitingsvatn
(Objekt Id: 16631)
(Sist oppdatert: 08.06.2006)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Samnanger (4623)
Kart 1:50000: Strandebarm (1215-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 327730 m. Nord: 6705604 m.
Lengdegrad: 5.8680860 Breddegrad: 60.4498130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)


Mineralisering
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Evangerdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Innenfor Bergsdalsdekkene mellom Samnanger/Vaksdal i sør og Eksingedalen i nord finner vi store kvartsittområder. En del av disse går ned mot anleggsveien innover i Grønsdalen mot Kvitingen nordøst for tettstedet Samnanger Lys kvartsitt dekker der store sammenhengende områder. Veksling mellom relativt massiv og ren kvartsitt med beskjedent innhold av glimmer, til partier med mye glimmer og partivis typisk glimmerskifer. En del prøver er tatt langs veien. De kjemiske analysene av prøvene viser nå at de fleste prøvene er for urene. Kun en enkelt samleprøve (JW05-8) like vest for Kvitingsvatnet er av tilfredsstillende kvalitet for metallurgiske formål. Prøven representerer et smalere nivå på 5-10 m tykkelse innenfor de mektige kvartsittbenkene i området. Kvaliteten er tilfredsstillende for standard ferrosilisium men ikke for mer høyrene anvendelser. Kvartsittene opptrer imidlertid i store partier innover fjellene i dette området, og det kan være muligheter for at gode forekomster er tilstede både i Samnanger og nabokommunene Kvam og Vaksdal.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kvartsittområder i Samnanger"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JW05-10 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 326568 6704339
JW05-11 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 326185 6703831
JW05-12 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 326163 6703775
JW05-6 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 327979 6705668
JW05-7 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 327827 6705630
JW05-8 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 327730 6705605
JW05-9 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 326563 6704339


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse