English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 007 Sekkenova
(Objekt Id: 167)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Verran (1622-1) Kart 1:250000: Trondheim
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 584369 m. Nord: 7091832 m.
Lengdegrad: 10.7215870 Breddegrad: 63.9432810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linjal
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Trondheimsdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Fosdalsgruppen Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Greenstone Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Basalt
Metamorf fase :Grønnskifer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen ble mutet i 1909 og er den vestlige fortsettelsen av Simadalsfeltet. Ved befaring ble det bare funnet en liten gjengrodd røsk i området (84.45 92.04). Det var utslag på kompassnålen, men jernformasjonen ble ikke funnet blottet. Carlgren (1910) oppgir malm-mektigheten til 5 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Carlgreen, W. , 1910
Beschribung uber die Eisenerglagesstatten i Aafjorden, sowie die dagugehøringen Storfjeld-Gruber.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 2392;14 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver beliggenhet, kommunikasjon og oppredningsresultater med analyser fra en del forekomster ved Åfjorden.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse