English version
MALMDATABASEN
Registrering 5006 - 014 Aunekammen
(Objekt Id: 174)
(Sist oppdatert: 16.02.2005)
Tilhører provinsen: Fosdalen

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Holden (1623-2) Kart 1:250000: Namsos
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 603369 m. Nord: 7105992 m.
Lengdegrad: 11.1186020 Breddegrad: 64.0651470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern
Element(er): Fe
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Vulkeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Støren nappe
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Light, tuffite schist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Keratophyre Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Greenschist Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :255 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :255 / 80 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Vestmalmen i Fosdalen gruve, som ble utdrevet i siste halvdel av 1970-årene, strekker seg fra Malm og ca. 6 km vestover, omtrent til innsjøen Holden. (Nåværende brytning pågår på Østmalmen, mer enn 3 km øst for Malm). Mineraliseringen på Aunekammen, vest for luftesjakt, er utgående av Vestmalmen. Det er her noen få gjengrodde grøfter, nærmest uten blotning. For nærmere omtale, se NT0179 Fosdalen. Ved søk i NGUs referansearkiv får en opp 24 rapporter og 15 kart som beskriver Fosdalen-forekomsten.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Flood, B.; Thorsnes, T. , 1988
Prospektering i Fosdalenstrøket 1987 - resultater fra geologisk- geokjemiske arbeider og vurderinger.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.087;30 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver metoder og resultater fra et prospekteringsprogram i Fosdalenstrøket, Nord-Trøndelag, vesentlig konsentrert på edelmetaller. Prospekteringen har dels foregått i nærområdene til Fosdalens Bergverks- aktieselskap, og dels i områdene VSV for Fosdalen. Undersøkelsene i Fosdalen konkluderer med at det ikke fins noe potensial for edelmetaller i tilknytning til de båndete jernformasjonene som det drives på i gruven. I områdene VSV for Fosdalen opptrer Au-mineraliseringer i tilknytning til sulfidrike litologier og steile skjærsoner i en sekvens med båndete amfibolitter og sure metavulkanitter. Det anbefales at evt. videre prospektering etter edelmetaller lokaliseres til disse områdene.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0176.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Fine grained magnetite mineralisation.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5006 - 014 Aunekammen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0176.01 Fastfjell 300 70 4 -1 81 .3 8.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0176.01 1.0 1.0 2.0 -2 1.2 117 -1.00 -2 -2
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0176.01 39 4 1165 36.32 5.00 -5.00 -2 14.0 2.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0176.01 -3


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse