English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 005 Skråen
(Objekt Id: 176)
(Sist oppdatert: 18.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Leka (1725-3) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 625030 m. Nord: 7222142 m.
Lengdegrad: 11.6618690 Breddegrad: 65.0991730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) Ressursundertype: Krom
Element(er): Cr
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1996 - 1996 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU/Malmreg.

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 230 / 75 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lekaofiolittkomplekset
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Olivin Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Serpentin Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kromitt Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Dunite Intrusiv
Opprinnelig bergart :Dunitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :230 / 75 Syn-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ca. 1 km SV for Skråen, 100 m.o.h., er det over 1 - 3 m mektighet i dunitt vekselbånding av finkornet massiv kromitt (prøve 01) og dunitt på mm-cm skala. Mineraliseringen kan følges over ca. 500 m.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0178.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg/...Lager: Løkken
Kommentar: Dunite with chromite bands.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 005 Skråen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0178.01 Fastfjell 29 105 5 59 1662 -.3 6.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
NT0178.01 2.0 1.0 -1.0 3 .8 2 -1.00 -2 2
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0178.01 6 1008 309 1.64 -2.00 -5.00 -2 1.0 -1.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0178.01 15


Faktaarket ble generert 24.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse