English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1820 - 611 Haltøya SV
(Objekt Id: 17649)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Tjøtta (1826-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 390187 m. Nord: 7306834 m.
Lengdegrad: 12.5928740 Breddegrad: 65.8638050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.nov.2006 av Leif Furuhaug)


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Gammelt kleberbrudd"
Foto nr. 2 viser "Grytespor i gammelt kleberbrudd"
Foto nr. 3 viser "Nærbilde av kleberstein"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HALTØY 16 Tipprøve
Kommentar: Grovkornig, noe foliert kleber med mye foliasjonsparallelle karbonatårer


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse