English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 4624 - 305 Eikelandsosen
(Objekt Id: 17832)
(Sist oppdatert: 30.05.2007)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Fusa (1215-3) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 322528 m. Nord: 6680709 m.
Lengdegrad: 5.7956740 Breddegrad: 60.2243810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 16.03.2017)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Skifrighet Strøk/Fall :290 / 70

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I fjellpartiet sør for Eikelandsosen i Fusa ble en kvartsitthorisont befart sammen med fylkesgeolog Jomar Ragnhildstveit. Bergarten er en grågrønn, meget finkornet kvartsitt som stryker i retning øst-vest med en mektighet på omkring 50 m. Kvartsitten rager opp som en rygg i terrenget. Kvartrsitten er i hovedsak glimmerholdig og således uegnet som ressurs. Et omkring 10 m bredt belte har dog et moderat glimmerinnhold, og en samleprøve av denne kvaliteten gav et Al2O3-innhold på 0.88%, en kvalitet som ikke er tilfredsstillenede for FeSi. Kvartsittsonen videre vestover har i følge Ragnhildstveit en betydelig større bredde og en kan derfor ikke se bort fra at det der kan opptre interessante partier med bedre kvalitet. En oppfølging der kan vurderes i og med gunstig beliggenhet der den ligger i Håvikamulen ved Sævareidfjorden.
Beliggenhet
Godt blottlagt fjellrygg sør for Maurhaugtjønna og Klypetjørna, omkring 2 km SV for gården Midrødo på sørsiden av Rv 48. Lokaliteten ligger omkring 3 km SØ for Eikelandsosen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Utsyn fra forekomsten i retning Eikelandsosen"
Foto nr. 2 viser "Håndstykke"
Foto nr. 3 viser "Det reneste partiet stikker opp"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
W05-18 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 322504 6680697
W05-19 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik/...Lager: NGU
Kommentar: Samleprøve 32V 322506 6680700


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse