English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3813 - 602 Kiil
(Objekt Id: 18113)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Bamble (3813)
Kart 1:50000: Kragerø (1712-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 520197 m. Nord: 6539178 m.
Lengdegrad: 9.3514770 Breddegrad: 58.9916740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gneis (amfibolittisk) Klassifikasjon: Tørrmurstein Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Amfibolitt Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Mineralogi:
Amfibol Hovedmineral (>10%)

Foto nr. 1 viser "Murestein"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1906 Prøvedrift Selskap/Institusjon:Morten Fredriksen
Adresse: Rørholtveien 1050, 3960 STATHELLE

Forekomstbergart
Litologi: Gneis Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Gang
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 60 / 68 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Sørnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :60 / 68

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet ligger ved Åslandtjenna hvor bergartene hovedsakelig består av stripet grå gneis og amfibolitt. Begge bergartstypene egner seg godt til murestein. Det drives nå på amfibolitt som er mest ettertraktet i lokalmiljøet. Bergarten har en velutviklet planskifrighet og spalter i tykkelser fra noen få cm til flere dm. Det er derfor mulig å ta ut store og små blokk både til maskinlegging og handmuring. Forekomsten gir også litt tråkk- eller bruddheller. Uttakspotensialet i bruddområdet er stort og logistikken for uttak er gunstig.
Beliggenhet
For å komme til bruddet må man ta av fra E18 ved Dørdal og kjøre mot Rørholt og vestover mot Kiil i sydenden av Rørholtfjorden. Herfra går en skogsvei i NV-retning. 8-900 m etter Kiil ligger bruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Marker, Mogens ; Bjerkgård, Terje ; Lund, Bjørn , 2007
Kartlegging av potensialet for murestein nær Kiil gård, Bamble kommune
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2007.004;17 s. sider
Abstrakt:
I tilknytning til samarbeidsprogrammet mellom fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold kartla NGU i august 2006 et område nær Kiil gård sørvest for Rørholt på grensen mellom Kragerø og Bamble kommuner for å undersøke forekomster av bergarter egnet for murestein. Forkortet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
814602 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Gneis


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse