English version
MALMDATABASEN
Registrering 3823 - 023 Hattan
(Objekt Id: 18132)
(Sist oppdatert: 28.03.2020)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 440237 m. Nord: 6574862 m.
Lengdegrad: 7.9503690 Breddegrad: 59.3083900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten består av en ca. 8 m lang dagskjæring på toppen av en mindre rygg, ca. 1,5 km sørvest for Mosnap gruve. Enkleste adkomst er langs en traktorsti langs vestsida av fjellet Mosnapp. Skjæringen er orientert ØNØ/VSV (62°) og viser tydelig at det har vært drift i minst to perioder. I østnordøst finnes en eldre, grunn (opptil 1 m dyp) grøft som er drevet med fyrsetting, og som er ytterligere utsprengt til opptil 2,5 meters dyp vestsørvest i skjæringa. Mindre sprengninger er gjort ytterligere 3-4 steder på den store blotningen omkring skjerpet. I følge Nordrum & van der Wel (1981) var skjerpet gammelt i 1884 og ble senere mutet først på 1900-tallet. Kobber-forekomsten ligger i en 10-15 m bred, kvarts-Kfeltspat pegmatitt som er orientert ca. N-S. Rik kobbermineralisering dannes av årenettverk av kobberkis i pegmatitten. Mindre mengder molybdenglans finnes også i mer glimmerrike deler av denne. Den gjennomsetter en grå, finkornet, båndet metasandstein med foliasjon 333°/42°.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TE0414.01 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis og molybdenglans i kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
TE0414.02 Fastfjell
Prøvetaker: J.S. Sandstad/...Lager: L›kken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: Kobberkis i kvarts
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 18235 23,01,00)

Lokalisering
Fylke: Vestfold og Telemark Kommune: Fyresdal (3823)
Kart 1:50000: Dalen (1513-4) Kart 1:250000: Skien
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 440201 m. Nord: 6574970 m.
Lengdegrad: 7.9496900 Breddegrad: 59.3093460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet består av en mindre skjæring med sidevegger 2x3 m. Relativ rik disseminasjon av kobberkis opptrer pegmatittisk granitt som også fører lys glimmer. langs vestsida av fjellet Mosnapp. Skjæringen er orientert ØNØ/VSV (62°) og viser tydelig at det har vært drift i minst to perioder. I østnordøst finnes en eldre, grunn (opptil 1 m dyp) grøft som er drevet med fyrsetting.


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 3823 - 023 Hattan

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0414.01 Fastfjell 22510 -100 100 10 -10 39.0 10.0
TE0414.02 Fastfjell 8430 -100 -100 -10 10 9.0 10.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Mo* Sb* Bi* Cr* Mn*
TE0414.01 -10.0 10.0 -100 -10.0 4070.00 -10 300 -10 100
TE0414.02 -10.0 10.0 -100 -10.0 590.00 -10 -100 10 100
------------------
Prøvenr. Fe% W* Sr* Na* Mg* Al* P* Ca* Hg*
TE0414.01 2.78 -10 -10.0 100 200 3700 100 2200 -10
TE0414.02 1.27 -10 -10.0 100 200 3200 30 400 -10


Faktaarket ble generert 18.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse