English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1870 - 317 Ånstadblåheia
(Objekt Id: 18509)
(Sist oppdatert: 19.06.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Sortland (1232-3) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 512392 m. Nord: 7623248 m.
Lengdegrad: 15.3059680 Breddegrad: 68.7206880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Pegmatittisk kvarts

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (50-90%)
Feltspat Hovedmineral (10-50%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I Ånstadblåheia opptrer en rekke kvarts- og kvarts-feltspatblokker i heias nord-nordvestside. Det er skarpkantede blokker, og de ser ut til å være stedegne (lite flyttet på). de skriver seg derfor fra den underliggende og tildekkede gneis-granittiske berggrunnen. Blokkenes mineralogi og struktur er utpreget pegmatittisk og det ser ut til å være overveiende sannsynlig at pegmatittgangene har vært eller er meget små i det utgående, anslagsvis <4 m2. Videre undersøkelser vil være røskinger og dette ble ikke anbefalt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hultin, Ivar , 1971
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kvarts - kvartsitt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 C;73 sider
Abstrakt:
En rekke kvartsforekomster i de nordligste fylkene er blitt undersøkt. Bare Rolla kvartsittforekomst i Ibestad kommune, Troms fylke kan tenkes å være av økonomisk interesse. Diamantboring av denne forekomst er anbefalt.


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse