Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4637 - 604 Rønset
(Object Id: 18588)
(Last updated: 17.01.2011)

Location
County: Vestland Municipality: Hyllestad (4637)
Map 1:50000: Risnesøyna (1117-2) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 300628 m. North: 6790347 m.
Longitude: 5.2894550 Latitude: 61.1966140
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 09.jan.2008 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Rønsetfeltet inneholder de fleste registrerte brudd og enkeltuttak (henholdsvis 129 og 36), og er således sammen med Myklebust det (i antall og volum) rikeste feltet. Området er i tillegg rikest på arkeologiske registreringer, og rester etter gamle bruddveier. Minst tre utskipningshavner finnes i området, hvorav Otringsneset er best kjent. Forskningspotensial: Stort; det er mange brudd i området som er lite forstyrret, samt murstrukturer og hellere som kan gi mer spor etter dem som drev ut steinen. Formidlingspotensial: Stort. Det er mange muligheter for å anlegge stier i området, og Otringsneset samt kystlinjen lengre øst er rik på brudd og spor etter prospektering.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Brudd med høy, hugget bruddvegg, Rønset."
Photo no. 2 showing Mur under sprengningsbrudd"
Photo no. 3 showing Brudd med høy, hugget bruddvegg, Rønset."
Photo no. 4 showing Typisk vannfylt bruddgrop, Rønset."
Photo no. 5 showing Vasskvernsteins-emne"
Photo no. 6 showing Tverrsprekk og kvartsåre sett i bruddvegg."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, T.; Bloxham, E. , 2008
Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2007.079;120 s. pages
Abstract:
Kvernstein, Steinbrudd I løpet av en to-års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av geologiske trekk, brytningsmetoder, morfologi og størrelse. Til sammen er 367 steinbrudd og prøveuttak registrert, og disse dekker et område på totalt 0,14 kvadratkilometer. I tillegg er det registrert en rekke arkeologiske punkt. Bruddene er delt inn i undertyper avhengig av hva som er produsert i dem og hvilken teknikk som er brukt. Den tidligste driften i Hyllestad (frem til rundt 1100) omfattet i hovedsak hugging av emner til handkverner i grunne brudd, rett på bergflaten. Deretter ser vi tendenser til etablering av dypere, mer effektive brudd og mer produksjon av vasskvernstein. Trolig før 1600 var det slutt med hugging rett i fjell, og utover 1700-tallet tok sprenging helt over som uttaksteknikk. I flere brudd er det funnet spor etter uttak av steinkors og gravplater. I rapporten er kvernsteinsbruddene beskrevet også i en geologisk kontekst, der kvalitetsvariasjoner settes i sammenheng med produkter og brytningsteknikker.


The fact sheet was created on 09.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway