Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4637 - 605 Stuberget-Rønsetklubben
(Object Id: 18589)
(Last updated: 17.01.2011)

Location
County: Vestland Municipality: Hyllestad (4637)
Map 1:50000: Risnesøyna (1117-2) Map 1:250000: Florø
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 301244 m. North: 6789689 m.
Longitude: 5.3015820 Latitude: 61.1910330
Show on map

Resource
Resource Type: Millstone Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 09.jan.2008 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Stuberget-Rønsetklubben og Rønsetlia-Berge Stuberget-Rønsetklubben og Rønsetlia inneholder mange "grunne" brudd for uttak av handkvernstein, brudd som kan være svært gamle. I tillegg finner vi i disse områdene flere dypere brudd og kombinasjonsbrudd der også vasskvernstein er hugget ut av fjellet. Lengre oppe i lia, på Berge, finner vi de fleste av sprengningsbruddene i Hyllestad, i en hardere skifertype. Forskningspotensial: Flere små og isolerte brudd kan være interessant i forksningssammenheng. Området mellom Rønset og Berge kan ha noen av de eldste bruddene i området. Formidlingspotensial: Historien om Hyllestad er ikke fullført uten at det legges opp til formidling av i hvert fall ett sprengningsbrudd. Furuhagjen på Berge eller Kvernberget på Rønset er gode eksempler. Langs sjøen finnes mange små brudd og enkeltuttak, og forholdet mellom "kvernsteinskifer" og dårlig skifer er lett å se.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, T.; Bloxham, E. , 2008
Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2007.079;120 s. pages
Abstract:
Kvernstein, Steinbrudd I løpet av en to-års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av geologiske trekk, brytningsmetoder, morfologi og størrelse. Til sammen er 367 steinbrudd og prøveuttak registrert, og disse dekker et område på totalt 0,14 kvadratkilometer. I tillegg er det registrert en rekke arkeologiske punkt. Bruddene er delt inn i undertyper avhengig av hva som er produsert i dem og hvilken teknikk som er brukt. Den tidligste driften i Hyllestad (frem til rundt 1100) omfattet i hovedsak hugging av emner til handkverner i grunne brudd, rett på bergflaten. Deretter ser vi tendenser til etablering av dypere, mer effektive brudd og mer produksjon av vasskvernstein. Trolig før 1600 var det slutt med hugging rett i fjell, og utover 1700-tallet tok sprenging helt over som uttaksteknikk. I flere brudd er det funnet spor etter uttak av steinkors og gravplater. I rapporten er kvernsteinsbruddene beskrevet også i en geologisk kontekst, der kvalitetsvariasjoner settes i sammenheng med produkter og brytningsteknikker.


The fact sheet was created on 09.12.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway