English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4637 - 608 Sæsol
(Objekt Id: 18592)
(Sist oppdatert: 17.01.2011)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Hyllestad (4637)
Kart 1:50000: Risnesøyna (1117-2) Kart 1:250000: Florø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 301791 m. Nord: 6788067 m.
Lengdegrad: 5.3134360 Breddegrad: 61.1767780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kvernstein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 09.jan.2008 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Sæsol-Gåsetjørna Det er flere spredte brudd i dette området, vesentlig uttak av handkvernstein. Ved Gåsetjørna finner vi i tillegg noen små sprengningsbrudd. Området kan ha noen av de best bevarte brudd fra den eldste driftsperioden. Forskningspotensial: Flere små og isolerte brudd, trolig fra den eldste driftsperioden. Samtidig er flere så små at det kan være svært begrensete funnmuligheter knyttet til dem. Formidlingspotensial: Området kan sees i sammenheng med Kyrkjefjellet – en tursti som starter i Myklebust og ender ved Sæsol er en interessant tanke. Gåsetjørna er vanskelig tilgjengelig på grunn av kratt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Lite brudd på Sæsol, handkvern-stein."
Foto nr. 2 viser "Prøveuttak av vasskvern-emner mellom Sæsol og Gåsetjørna."
Foto nr. 3 viser "Kvernsteinsbrudd ved Sæsol"
Foto nr. 4 viser "Kløv i glimmerskiferen på Sæsol."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, T.; Bloxham, E. , 2008
Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2007.079;120 s. sider
Abstrakt:
Kvernstein, Steinbrudd I løpet av en to-års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av geologiske trekk, brytningsmetoder, morfologi og størrelse. Til sammen er 367 steinbrudd og prøveuttak registrert, og disse dekker et område på totalt 0,14 kvadratkilometer. I tillegg er det registrert en rekke arkeologiske punkt. Bruddene er delt inn i undertyper avhengig av hva som er produsert i dem og hvilken teknikk som er brukt. Den tidligste driften i Hyllestad (frem til rundt 1100) omfattet i hovedsak hugging av emner til handkverner i grunne brudd, rett på bergflaten. Deretter ser vi tendenser til etablering av dypere, mer effektive brudd og mer produksjon av vasskvernstein. Trolig før 1600 var det slutt med hugging rett i fjell, og utover 1700-tallet tok sprenging helt over som uttaksteknikk. I flere brudd er det funnet spor etter uttak av steinkors og gravplater. I rapporten er kvernsteinsbruddene beskrevet også i en geologisk kontekst, der kvalitetsvariasjoner settes i sammenheng med produkter og brytningsteknikker.


Faktaarket ble generert 09.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse