English version
MALMDATABASEN
Registrering 5052 - 008 Rossvika
(Objekt Id: 189)
(Sist oppdatert: 15.12.1998)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Leka (5052)
Kart 1:50000: Austra (1725-2) Kart 1:250000: Vega
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 631960 m. Nord: 7219362 m.
Lengdegrad: 11.8065700 Breddegrad: 65.0715660
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Sulfider
Element(er): Kis
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 250 / 80 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Sinkblende Aksessorisk mineral (<1%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Granodioritic gneiss Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granodioritt
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :250 / 80 Post-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er ikke skjerpet på mineraliseringen. Den skjæres av veien og er blottet i ca 15 m lengde. Bergarten i området er middels- til grovkornet granodiorittisk gneis, delvis migmatittisk, med slirer og bånd. Mineraliseringen er opptil 0.5 m mektig og opptrer stratabundet i forhold til gneisens bånding og foliasjon. Sulfidene (ca. 5 % svovelkis, noe magnetkis og spor av kobberkis og sinkblende) opptrer som disseminasjon og i smale striper i gneis som skiller seg ut fra heng og ligg ved lavere hornblende-innhold (granittisk sammensetning, prøve 02). Deler av mineraliseringen fører cm-store feltspatslirer (01).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NT0191.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Medium grained, granitic gneiss with sulphide dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NT0191.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R.
Kommentar: Medium grained, granitic gneiss with sulphide dissemination.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5052 - 008 Rossvika

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NT0191.01 Fastfjell 111 71 6 14 12 .5 12.0
NT0191.02 Fastfjell 74 66 12 14 15 1.1 20.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NT0191.01 3.0 2.0 2 .6 92 65.00 2 6 .87
NT0191.02 1.0 1.0 7 .4 40 35.00 2 25 2.14
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NT0191.01 44 20 327 2.87 17.00 5.00 1 10.0 21.00
NT0191.02 44 38 251 3.70 8.00 5.00 1 15.0 14.00
------------------
Prøvenr. B*
NT0191.01 4
NT0191.02 6


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse