Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3807 - 053 Åsen
(Object Id: 19113)
(Last updated: 08.11.2019)
Belongs to the Province: Fossum Jernverk

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Kilebygd (1713-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 531527 m. North: 6566511 m.
Longitude: 9.5525650 Latitude: 59.2364500
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Hydrothermal vein Form:
Main texture: Vein network Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 308 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Epidote Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Hornblende Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Wall rock Foliation Strike/Dip :324 / 62

Information(s) in free text format
Free text
Forekomsten ligger i lia ca. 250 m vest for gården Åsen. I følge Kaspersens kartlegging (1976) ligger den nordligst i et gangdrag som kan følges nesten 600 m mot sør. Ved koordinat er det en 7 m lang og 1 m bred grøft som er gjenfylt. Retningen er VNV-ØSØ (308 grader). Grøfta må ha hatt en betydelig dybde, antakelig en synk, utfra at det fremdeles ligger minst 75 kbm masse i tillegg til det som er brukt til gjenfylling. Det ser også ut til å være flere gjenfylte åpninger i området. Den mineraliserte gangen sees å ha vært drusekvarts, minst 1 m mektig lokalt. Kvartsen er gjennomsatt av < 1cm årer av magnetitt og er typisk omgitt av epidotomvandling. Det er også en god del grønn granat og mørkgrønn amfibol.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kaspersen, Perry O. , 1976
En malmgeologisk undersøkelse av flusspatmineraliseringen i Gjerpen nord for Skien.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0424.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Aggrgeater og slirer av magnetitt i kvarts med hornblende og noe epidot
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: Åsen nord
(Object Id: 19115 53,00,01)

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Kilebygd (1713-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 531313 m. North: 6566734 m.
Longitude: 9.5488470 Latitude: 59.2384680
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s):


Information(s) in free text format
Free text
På lokaliteten en tipp med ca. 100 kbm masse. Ikke noe tegn til gruve i området. Kan evt. være totalt gjenfylt. En del mineraliserte stuffer bestående av magnetitt i kvarts-epidot. Også en del stuffer med hornblende og grønnlig granat.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0424.02 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: 1-3 cm årer og slirer av magnetitt i epidot-kvartsmatriks. Spredte pyrittkorn
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3807 - 053 Åsen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0424.01 Dump 6 173 7 13 3 -.1 2.0
TE0424.02 Dump 90 114 160 10 3 1.1 3.0
------------------
Sample No. As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Mn* Fe%
TE0424.01 2 30 1.00 -1 86 .01 2 22043 35.23
TE0424.02 1 50 1.00 1 13 .13 3 7903 26.72
------------------
Sample No. Ce* Na* Mg* Al* Si* P* K * Ca* Ti*
TE0424.01 20.00 1408 5107 4582 99999 38 72 99999 52
TE0424.02 111.00 1349 8610 94910 99999 143 921 99999 1548


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway