Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 3807 - 054 Skotlandsbekken
(Object Id: 19114)
(Last updated: 08.11.2019)
Belongs to the Province: Fossum Jernverk

Location
County: Vestfold og Telemark Municipality: Skien (3807)
Map 1:50000: Kilebygd (1713-3) Map 1:250000: Skien
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 531550 m. North: 6566234 m.
Longitude: 9.5529110 Latitude: 59.2339610
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron
Element(s): Fe
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Permian
Genesis: Hydrothermal vein Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: South Norwegian Basement Province
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Hornblende Major mineral (>10%)
Gangue mineral Epidote Major mineral (>10%)
Ore mineral Magnetite Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Wall rock Granite Intrusive
Original rock :Granite

Information(s) in free text format
Free text
Grøft som krysser veien opp til Løvenskiolds skytebane ved Kreppamyr. På nordsiden av veien kan den følges ca. 15 m i retning 335 grader (NNV). Den er temmelig nedgrodd, men ca. 1 m dyp. Den fortsetter også på sørsiden av veien i omtrent samme retning, dvs SSØ (146 grader), i 20 m. Det er en grunn overgrodd røsk ennå noen titalls meter fram til bekken, men dette kan også være for å lede bort vannet. I følge Kaspersens kartlegging (1976) kan gangen følges i over 500 m lengde, spesielt i nordlig retning. Mineralisering består av uregelmessig slirer av finkornet magnetitt i kvarts-epidotmatriks. Det er også en god del mørk grønn hornblende

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Kaspersen, Perry O. , 1976
En malmgeologisk undersøkelse av flusspatmineraliseringen i Gjerpen nord for Skien.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TE0425.01 Dump
Sampler: T. Bjerkgård/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1
Comment: Uregelmessige aggregater av finkornet magnetitt i vesentlig kvarts, noe epidot og hornblende
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 3807 - 054 Skotlandsbekken

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TE0425.01 Dump 23 99 4 11 4 -.1 2.0
------------------
Sample No. As* Ba* Mo* Sb* Bi* S% V* Mn* Fe%
TE0425.01 3 10 -1.00 -1 9 .02 2 4522 27.73
------------------
Sample No. Ce* Na* Mg* Al* Si* P* K * Ca* Ti*
TE0425.01 25.00 669 2695 1354 99999 39 75 99999 54


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway