English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3438 - 608 Akslevollen
(Objekt Id: 19457)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Sør-Fron (3438)
Kart 1:50000: Ringebu (1818-3) Kart 1:250000: Lillehammer
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Leirskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 07.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2005 Regulær drift Selskap/Institusjon:A-Stein

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En kvarts-biotittrik, mørk bergart har en viss lagdeling og produseres som murestein i dette bruddet. Kløven er tung, og en god del skrotstein må sorteres vekk. Denne knuses til pukk. Muresteinen brukes til forskjellige formål som peiser, piper, forstøtningsmurer og skiferheller. Bruddet kom i drift i 2005, og er i dag periodisk i drift.
Referanser
http://www.a-stein.no
Beliggenhet
Bruddet ligger i en ås 300 m VSV for Akslevollen gård som ligger vest for Lågen ved Hundorp.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Forskjellig størrelse på steinen"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
509608 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse