English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 5006 - 606 Brandtsegg
(Objekt Id: 19806)
(Sist oppdatert: 07.03.2016)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Steinkjer (5006)
Kart 1:50000: Vuku (1722-1) Kart 1:250000: Østersund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 633572 m. Nord: 7097805 m.
Lengdegrad: 11.7296940 Breddegrad: 63.9814370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Brandtsegg Klassifikasjon: Klyvde plater Farge:
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Granittisk gneis Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Murestein"
Foto nr. 2 viser "Steinhytte ved bruddet"
Foto nr. 3 viser "Mur i Steinkjer sentrum"
Foto nr. 4 viser "Blokklager"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2001 Regulær drift Selskap/Institusjon:Brandtsegg Naturstein

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :264 / 6

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en båndet, granittisk gneis med forskjellige farger, og som spalter i tykkelser fra 5 cm og oppover. Den er ganske finkornet, har vekslede lyse og mørke lag med små feltspatøyne langs lagflatene. Lagflatene ligger tilnærmet flatt, noe som er meget gunstig driftsmessig. Man unngår da farlige overheng i bruddet og at man havner for langt under dagoverflaten når følger et godt lag under drifta. Bergarten er dessuten meget lett å dele på tvers av lagningen. En viktig forutsetning for å få en god murestein er at en får fine flater tilnærmet vinkelrett på lagflatene ved deling, og denne egenskapen har bergarten herfra. I tillegg er det en solid stein som tåler høyt trykk. Den egner seg meget godt til murestein. Bergartens friske farger og varierende tykkelse på platene gir murene et dekorativt utseende (www.steinmur.no). Bruddet drives av grunneier som bi-geskjeft til gårdsdrift, og i tillegg til murer av forskjellig slag brukes steinen til trappetrinn, benker, bordplater, peiser/ildsted, blendingsstein, heller etc. Forekomsten ligger i randsonen i sydlige del av et lite grunnfjellsvindu som går herfra opp mot Snåsavatnet. Trondheimsfeltets bergarter omkranser hele vinduet.
Referanser
Internettadresse: www.steinmur.no
Beliggenhet
Forekomsten ligger like NØ for en skogsvei som går i SØ-lig retning fra gården Brandtsegg. Avstand fra gården er ca. 4 km. Bruddet ligger i småkupert skogsterreng langt fra folk og dekker i dag et areal på vel 5 mål. Ressursen synes å være meget stor, og utvidelse av bruddet burde ikke by på problemer idet det ligger godt skjermet fra bebyggelse.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Stor helle"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1702606 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Gneis


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse