English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4624 - 605 Dale II
(Objekt Id: 19811)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Bruvik (1215-4) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 317271 m. Nord: 6688024 m.
Lengdegrad: 5.6943280 Breddegrad: 60.2876240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 Regulær drift Selskap/Institusjon:Knut Dale Maskinstasjon AS

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en mylonittisk, lys gneis som i Dale I. Dette er en attraktiv bergart som egner seg utmerket til muring. Forekomstene Dale I og II driver på samme ressurs og drives som attåtnæring til gårdsdrift. De to bedriftene, som ligger på to nabogårder, samarbeider om markedsføring, salg og drift.
Beliggenhet
RV 13 går sørover langs Samnangerfjorden forbi Holmefjord innerst i Ådlandsfjorden. 2 km videre sørover ligger Ådland, og her går en vei mot Dale i NNØ-lig retning. I enden av denne veien, som er knapt 3 km lang, ligger Dale-gårdene. De aktuelle bruddene ligger i lia sør og øst for gårdene. Dette er det midterste av de 3 bruddene Det går fra dalbunnen i slynger opp den bratte dalsida i ca. 400 m lengde (luftlinje).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Blotning i bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Oversiktsbilde av bruddet"


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse