English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3438 - 609 Alme
(Objekt Id: 19814)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Sør-Fron (3438)
Kart 1:50000: Ringebu (1818-3) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 552848 m. Nord: 6826675 m.
Lengdegrad: 9.9950340 Breddegrad: 61.5699380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Sandstein
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Murestein Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Alme Stein

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :315 / 12

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en lys grå, lagdelt sandstein tilhørende Kvitvoladekket som spalter i tykkelser som gjør den meget egnet å bruke til muring. Passe avstand mellom spalteplanene og oppsprekking vinkelrett på disse gjør at muresteinen nærmest er ferdig bearbeidet etter å ha blitt sprengt løs fra fjellet. En solid stein, og i det hele tatt en utmerket ressurs som murestein både når det gjelder kvalitet og mengde. Forekomsten kom i drift ca. år 2000, og drives av grunneier som attåtnæring til jordbruk. Det meste av produksjonen går til hytteområdene i Hafjell og Kvitfjell, men finanskrisa har ført til mindre etterspørsel i den senere tid (april 2009).
Beliggenhet
Forekomsten ligger i lia NØ for Sør-Fron kirke, i luftlije 3,3 km fra kirka. Bruddet ligger i enden av en privat vei fra vest.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddveggen"

Navn på lokalitet: Alme II
(Objekt Id: 19815 609,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Sør-Fron (3438)
Kart 1:50000: Ringebu (1818-3) Kart 1:250000: Lillehammer
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 552546 m. Nord: 6826587 m.
Lengdegrad: 9.9893240 Breddegrad: 61.5691880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Sandstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et mindre brudd med samme type stein som hovedbruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger 300 m vest for hovedbruddet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse