English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 609 Ådnadalen
(Objekt Id: 19816)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 301361 m. Nord: 6677722 m.
Lengdegrad: 5.4172450 Breddegrad: 60.1878460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Sandstein og konglomerat Ressursundertype: Kvartsitt
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 21.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lokaliteten er ikke befart. Den er plottet ved hjelp av Norge i Bilder og info i Pukkdatabasen hvor forekomsten er registrert. Steinbruddet drives egentlig som pukkverk på en gabbro. Men gabbroen grenser mot en kvartsitt som egner seg for produksjon av murestein. Muresteinsproduksjonen foregår i perioder når det driftsmessig ligger best an for det. Muresteinen selges på det lokale markedet (i Bergens-området).
Beliggenhet
Bruddet ligger vel 1 km SV for Ulvenvatnet.


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse