English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 611 Rauken
(Objekt Id: 19825)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Finnskog (2116-3) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 681683 m. Nord: 6721561 m.
Lengdegrad: 12.3173460 Breddegrad: 60.5887130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 27.apr.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1970 - 1993 Regulær drift Uklar tidslinje

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Homogen, svart gabbro, ikke omdannet. Primær ofittisk til suboffittisk tekstur, noe orientering av krystaller i plan, slik at bergarten virker mer grovkornet i ett snitt. Lokaliteten regnes blant de beste fargemessig av gabbroene i området. Forekomsten er kartlagt som en stor, nord-syd orientert, svakt buet kropp som er nærmere ti kilometer lang og en halv bred. Lokaliteten er ca 400 meter øst for kartlagt gabbro, dvs. at bredden er underestimert på det geologiske kartet. Selv om gabbroen synes svært homogen, kan sprekker og små skjærsoner begrense blokkstørrelser. Det finnes minst ett gammelt brudd i området, i drift (trolig sporadiske perioder) frem til tidlig 1990-tall. Deler av steinen ble eksportert som gulvflis til USA. Den gamle driften baserte seg på sprengning. Det er mulig at det førte til skader i steinblokkene. I 2021 utføres det prøvedrift ved linesaging, som er en atskillig mer skånsom metode. Det er første gang saging utføres i gabbroene i området.
Beliggenhet
Bruddet ligger like nord for gården Rauken, 5-6 km sør for Velta.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Saget bunn 2021"
Foto nr. 2 viser "Blokk"
Foto nr. 3 viser "Not specified"

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Strand, K. 1990: Natursteinsundersøkelser i Åsnes.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse