English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 613 Berge
(Objekt Id: 20452)
(Sist oppdatert: 24.03.2015)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Strandebarm (1215-1) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 329157 m. Nord: 6682964 m.
Lengdegrad: 5.9132590 Breddegrad: 60.2474370
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Skifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 25.feb.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Helle- og takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :330 / 6

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Skiferen er ujevnt kornet med hovedmineralene kvarts, feltspat og amfibol som er under omvandling til biotitt. Spaltbarheten er ikke knyttet til spesielle sjikt, noe som forårsaker tilfeldig kløving, uregelmessige planplater og platetykkelser. I tillegg er den ganske oppsprukket. Den spalter såpass tynt at noe takskifer kan være produsert, men storparten er nok brukt til murer og hellelegging. Kvalitet og beliggenhet tilsier at forekomsten har liten økonomisk interesse.
Beliggenhet
Bruddet ligger 290 m.o.h. ca. 800 m NØ for gården Berge i Hålandsdalen. Det er brutt skifer på et ca. 3 m mektig lag over en lengde av 10-15 m.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Mulig uttakssted"
Foto nr. 2 viser "Også mulig uttakssted"
Foto nr. 3 viser "Heller fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
12416130001 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): ,5


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse