English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4612 - 606 Hauge
(Objekt Id: 20453)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sveio (4612)
Kart 1:50000: Ølen (1214-3) Kart 1:250000: Haugesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 303563 m. Nord: 6625311 m.
Lengdegrad: 5.5067130 Breddegrad: 59.7191790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 28.02.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Øyegneis Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Øyegneis Kornstørrelse: Meget ujevnkornet

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1930 - 1937 Regulær drift Selskap/Institusjon:Endre Hauge (grunneier)
Takskiferproduksjon
1974 - 1978 Regulær drift Selskap/Institusjon:Arnfinn Hauge (grunneier)
Bruddheller og murestein.
2005 - 2007 Regulær drift Selskap/Institusjon:Johannes Røgelstad Maskin A/S
Murestein

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :325 / 30

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Ryghaug (1978) nevner en mindre drift på takskifer her i tiden 1930-1937. Det var også drift på 1970-tallet på murestein og heller. Det skifrige laget er ca. 3 m mektig og består av en mørk grå, finkornet, biotittrik meta-arkose med årer og linser av rosafarget feltspat som gjør bergarten mindre spaltbar. I 2005 startet Johannes Røgelstad Maskin A/S uttak av murestein her. Men etter et par år ble driften stanset. Firmaet håper nå å få de nødvendige tillatelser slik at driften kan komme i gang igjen (mars 2010). Bruddet er tilnærmet sirkelformet med diameter ca. 50 m. 2014: Ingen drift i bruddet, og vegetasjonen tyder på at det er minst 2-3 år siden driften stanset. Nærhet til bebyggelse kan gjøre det vanskelig å starte opp igjen.
Beliggenhet
Bruddet ligger noen hundre meter NV for Gramshaug, like ved gårdsveien til Hauge.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Muresteinsblokk i bruddet"
Foto nr. 3 viser "Utsortert helleskifer"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1978
1560/11 B-1-13: Undersøkelser av bygningsstein i Hordaland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1560/11B;89 sider
Abstrakt:
I forbindelse med NGU's Vestlandsprogram, hvor en er igang med registrer- inger og undersøkelser av forekomster av malmer, industrielle mineraler og byggeråstoffer, befarte man i 1977 tilsammen 29 skifer-forekomster og 8 granittforekomster fordelt over 13 kommuner i Hordaland fylke. Blant de undersøkte forekomstene av skifer skilte Solesnes skiferbrudd i Jondal kommune seg ut som det mest interessante. NGU vil anbefale en detalj- ert geologisk kartlegging av skifersonens forløp og en kvalitetsvurdering av denne. Videre har man anbefalt en oppfølging av skifersonen ved Austestad- Eikeland. Enkelte bruddområder er fortsatt i leilighetsvis smådrift, og trolig er dette den eneste driftsformen som i dag er lønnsom. Den dominerende del av fore- komstene blir imidlertid å betrakte som ikke drivverdige i dag. Flere av granittbruddene representerer tidligere brytning av båndete gneiser som ble benyttet til bygging av kaianlegg. Denne anvendelsesmåten er lite aktuell i dag og bergarten er mindre interessant som bygningsstein i dag. En grønnlig rød og rødlig granitt fra Hope på Reksteren fremtrer som inter- essant og bør undersøkes nærmere.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1216606 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse