English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1841 - 602 Fauskeeidet
(Objekt Id: 20487)
(Sist oppdatert: 19.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519599 m. Nord: 7469300 m.
Lengdegrad: 15.4558850 Breddegrad: 67.3395060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 12.mar.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"
Foto nr. 2 viser "Polert plate"
Foto nr. 3 viser "Polert plate"
Foto nr. 4 viser "Polert plate"
Foto nr. 5 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Marmoren i Løvgavlen-forekomstens øverste deler (Norwegian Rose) fortsetter nordover i Kvitbliklia, men blir mindre konglomeratisk etter hvert. Men en finner igjen de samme mineralene med samme farger, men de opptrer her mer som tilnærmet plane lag. NGU gjorde blokkuttak på seks forskjellige steder bortover lia i 1994, og prøvene ble saget og polert på Løkken. Platene er dekorative med fine fargenyanser, men glimmerskiktene i bergarten gir den en viss skifrighet som gjør at platene lett brekker.
Beliggenhet
Kvitbliklia er den bratte lia vest for Fauskemyra mellom Fauske og Hammerfall.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 sider
Abstrakt:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO17-94 Fastfjell
Prøvetaker: Marmor/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
NO18A-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Marmor
NO18B-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Marmor
NO18C-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Marmor
NO3-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Marmor
NO4-94 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Marmor


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse